CarPro DarkSide – trwa³y dressing do opon i gumy, satynowe wykoñczenie 50ml CAR000391

CAR000391
21,44 zł
Brutto
Ilość
Dostępny

ZAPŁAĆ PÓŹNIEJ
ZAPŁAĆ PÓŹNIEJ
Kup teraz i zapłać w ciągu 30 dni
RATY
RATY
Nawet 48 rat
 

Bezpieczeństwo zakupów

 

Wysyłka w 24h

 

30 dni na zwrot

Opis


CarPro DarkSide – to silnie skoncentrowany dressing do opon i gumy. Formu³a bazuj¹ca na 60% polidimetylosiloksanu pozwala na bardzo szybk¹ i ³atw¹ aplikacjê za pomoc¹ dedykowanych aplikatorów do opon lub mikrofibry, pozostawiaj¹c piêkny satynowy po³ysk. Produkt zapewnia dodatkowo œwietnie w³aœciwoœci samooczyszczania, hydrofobowe, a tak¿e ochronê przed promieniowaniem UV i chemikaliami.

DarkSide zapewnia do 3 miesiêcy ochrony.

Najwa¿niejsze cechy:

Silna hydrofobowoϾ,
Satynowe wykoñczenie,
Trwa³oœæ do 3 miesiêcy,
OdpornoϾ na promieniowanie UV,
Niski poziom LZO.

Sposób u¿ycia:

Wyczyœciæ opony za pomoc¹ CarPro ReTyre.
Dok³adnie osuszyæ oponê.
Nanieœæ DarkSide na aplikator piankowy lub z mikrofibry i równomiernie rozprowadziæ po œciankê opony.
Pozostawiæ do wyschniêcia na 1-2 godziny (unikaæ w tym czasie kontaktu z wod¹).

PojemnoϾ: 50 ml
Szczegóły produktu
CARPRO
CAR000391
0
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Komentarze (0)

Śledź nas na Facebooku