CarPro HydrO2 LITE - sealant do wszystkich powierzchni lakierowanych 500ml CAR000412

CAR000412
69,89 zł
Brutto
Ilość
Dostępny

ZAPŁAĆ PÓŹNIEJ
ZAPŁAĆ PÓŹNIEJ
Kup teraz i zapłać w ciągu 30 dni
RATY
RATY
Nawet 48 rat
 

Bezpieczeństwo zakupów

 

Wysyłka w 24h

 

30 dni na zwrot

Opis


CarPro Hydro2 Lite – to innowacyjny kwarcowy sealanty, który ³¹czy najnowsz¹ nanotechnologiê z wyj¹tkowo prost¹ aplikacj¹. Produkt wystarczy nanieœæ na mokr¹ powierzchniê samochodu, sp³ukaæ i cieszyæ siê widokiem wspania³ego efektu hydrofobowego.

Nigdy wczeœniej zabezpieczenie i uzyskanie œwietnego efektu wizualnego nie by³o tak proste i szybkie. HydrO2 Lite zosta³ opracowany przy u¿yciu najnowszej technologii nanow³ókien szklanych, polimerów silikonowych i fluoropolimerów, co zapewnia niesamowit¹ hydrofobowoœæ, g³adkoœæ, po³ysk i odpornoœæ na siln¹ chemiê oraz promieniowanie UV. Rewolucyjny produkt, który pozwala w ³atwy i szybki sposób zabezpieczyæ ka¿d¹ powierzchniê samochodu. HydrO2 Lite wystarczy nanieœæ na mokr¹ powierzchniê lakieru, odczekaæ maksymalne 30 sekund i obficie sp³ukaæ wod¹ pod ciœnieniem. Od razu po sp³ukaniu uzyskujemy wspania³y efekt hydrofobowy. Nigdy wczeœniej zabezpieczenie i uzyskanie œwietnego efektu wizualnego nie by³o ³atwiejsze.

Produkt nadaje lakierowi wspania³ego efektu hydrofobowego, po³ysku oraz ochrony przed czynnikami atmosferycznymi. Mo¿e byæ stosowany jako osobne zabezpieczenie lub uzupe³nienie na³o¿onej wczeœniej warstwy ochronnej.

Hydro2 Lite to produkt gotowy do u¿ycia, który zapewnia do 3 miesiêcy ochrony.

Najwa¿niejsze cechy:

£atwy w u¿yciu
Wszechstronny: Mo¿emy go zastosowaæ na ka¿dej powierzchni
Pozostawia hydrofobowe wykoñczenie
Odporny na prawie wszystkich kwasy, roztwory alkaliczne i rozpuszczalniki
Natychmiast zwiêksza po³ysk oraz g³êbiê koloru
Gotowy do u¿ycia
Do 3+ miesiêcznej ochrony na wszystkich powierzchniach pojazdów

PojemnoϾ: 500 ml
Szczegóły produktu
CARPRO
CAR000412
8809397810597
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Komentarze (0)

Śledź nas na Facebooku