CarPro TarX skuteczny œrodek usuwa smo³a ¿ywica klej 500 ml CAR000014

CAR000014
91,44 zł
Brutto
Ilość
Dostępny

ZAPŁAĆ PÓŹNIEJ
ZAPŁAĆ PÓŹNIEJ
Kup teraz i zapłać w ciągu 30 dni
RATY
RATY
Nawet 48 rat
 

Bezpieczeństwo zakupów

 

Wysyłka w 24h

 

30 dni na zwrot

Opis
CarPro TarX – to profesjonalny œrodek do usuwania asfaltu, smo³y, kleju i pozosta³oœci owadów. Stworzony na bazie naturalnych rozpuszczalników. Bezpieczny w u¿yciu na wiêkszoœci powierzchni pojazdu. B³yskawiczny w dzia³aniu.

Najwa¿niejsze cechy:

Szybki czas reakcji.
£atwy w u¿yciu.
Na bazie naturalnych sk³adników.
Usuwa ciê¿kie smary i smo³ê.
Przyjemny zapach cytrusów.

Sposób u¿ycia:

Wstrz¹sn¹æ przed u¿yciem.
Nanieœæ za pomoc¹ atomizera na czyszczon¹ powierzchniê.
Pozostawiæ do zadzia³ania na ok. 4-5 minut.
Dok³adnie sp³ukaæ wod¹ ciœnieniem pozosta³oœci produktu i rozpuszczone zanieczyszczenia.
Umyæ samochód szamponem CarPro Reset.
W razie koniecznoœci powtórzyæ czynnoœci.

Œrodki ostro¿noœci:

Unikaæ stosowania produktu tworzywach sztucznych i lakierach akrylowych.
Nie dopuszczaæ do zaschniêcia produktu na czyszczonej powierzchni.
Nie stosowaæ w bezpoœrednim s³oñcu lub na rozgrzanej powierzchni.
Pracowaæ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Przed u¿yciem przetestowaæ dzia³anie w niewidocznym miejscu.
Zalecana ochrona oczu i d³oni.

PojemnoϾ: 500 ml
Szczegóły produktu
CARPRO
CAR000014
8809397812850
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Komentarze (0)

Śledź nas na Facebooku