Główny wyłącznik prądu, Hebel akumulatora / Main power swicth 12/32V max 100A peak 500A

03026
58,70 zł
Brutto
Ilość
Dostępny

ZAPŁAĆ PÓŹNIEJ
ZAPŁAĆ PÓŹNIEJ
Kup teraz i zapłać w ciągu 30 dni
RATY
RATY
Nawet 48 rat
 

Bezpieczeństwo zakupów

 

Wysyłka w 24h

 

30 dni na zwrot

Opis
WY£¥CZNIK OD£¥CZNIK PR¥DU AKUMULATORA HEBEL

PR¥D ROBOCZY 100A
PR¥D SZCZYTOWY 500A

HEBEL RYGIEL 3-pozycyjny uniwersalny do wbudowania ON-OFF-OUT

Œrednica monta¿owa: 29mm
Œrednica zewnêtrzna: 45mm
Wysokoœæ ca³kowita: 55mm
WysokoϾ po zamontowaniu: 20mm
Przy³¹cza elektryczne: 6mm

Napiêcie: 12/24/32V

Zastosowanie w instalacji elektrycznej pojazdów osobowych, ciê¿arowych, maszynach rolniczych i budowlanych, przyczepach kempingowych, ³odziach motorowych itp. gdzie potrzebna jest mo¿liwoœæ odciêcia dop³ywu pr¹du.

Roz³¹czenie - Jednym prostym ruchem rêki i obwód masy jest przerwany np.:

przed przyst¹pieniem do wszelkiego typu napraw,
przy d³u¿szym postoju tych pojazdów,
przy ³adowaniu akumulatora z prostownika nie wyci¹gaj¹c go z samochodu.

Zastosowanie :

Wy³¹cznik s³u¿y do szybkiego od³¹czenia zasilania w pojazdach.
Mo¿e pe³niæ funkcjê zabezpieczenia antykradzie¿owego lub szybkiego awaryjnego od³¹czenia pr¹du.
Produkt przydatny równie¿ w ró¿nego rodzaju rajdach samochodowych
Szczegóły produktu
03026
5903293030264
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Komentarze (0)

Śledź nas na Facebooku